2022 Highlights

2021 Highlights

2020 Highlights

Ustadzah Syarifah Aisyah
Binti Ahmad Farid Bin Muhammad Bin Syekh Abu Bakar Bin Salim

Ustadzah Syarifah Aisyah binti Ahmad Farid bin Muhammad bin Hamid bin Muhammad bin Pangeran Syarif Ali bin Abu Bakar bin Soleh bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Husein bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Al-Imam Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladdawilah bin Ali Shohibud Darak bin Alawi Al-Ghuyur bin Al-Ustadz Al-A'dham Al-Fagih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khali Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Jakfar As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ibunda Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW

Lahir pada tanggal 23 Mei di Jakarta. Ustadzah yang tumbuh dengan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah yang begitu beliau cintai, hormati dan juga tokoh idola serta motivatornya

Profil
Ustadzah Aisyah Farid BSA

CEO / Founder of Cahaya Hijrah Event

Guru-Guru Beliau

Al Habib Ahmad Farid BSA

Al Habib Nagib BSA

Al Habib Umar Bin Hafidz BSA

Al Habib Ali Masyhur BSA

Education

Tahun 1997 Memulai Sebagai Santri diusia 9 tahun dipesantren paman beliau, Al-Habib Nagib BSA, Pesantren Al Khairat Bekasi, hingga 2 tahun lamanya

Tahun 2000 Diusia 11 tahun beliau memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Daruzzahra pimpinan Al Habib Umar bin Hafidz, Tarim, Hadramaut, menyusul Kakaknya Al Habib Abdullah Farid BSA yang sudah lebih dulu kesana.

Karena kebulatan tekad, kedisiplinan, kecerdasan serta kasih sayang orang–orang di sekelilingnya, beliau berhasil melewati segala tantangan dan ujian berada di negeri asing diusia yang sangat belia. Bahkan tak lama setelah beliau menjadi santri di Tarim, beliau telah diberi kepercayaan untuk memimpin pembacaan wirid bagi sesama pelajar Daruzzahra. Selama Kurang lebih 6 tahun beliau belajar di Tarim

Career

Career

Get Closer

Description

Motivational Speaker

Entrepreneur

Inisiator • Inspirator

International Preacher Translator

Speaker of

Mengenal Diri Mengenal Allah

Bersama Belahan Jiwa

The Queen Of Jannah

Beautiful Soul Beautiful Imaan-Menjadi Wanita Terbaik

Cahaya Sang Baginda

Beautiful Soul Beautiful Imaan-New Chapter-The Secret of Diamond

See Event

Publish

Buku Panduan Ziarah

Hadroh Sayyidah Khodijah

Burdah Al Madih

Buy Books

Here you go Venue

Yayasan Cahaya Hijrah Muslimah

Jl. Pahlawan Revolusi Gg. Setia Warga No. 56. Rt.001/004
aisyahfaridbsa.official@gmail.com

MT Al Humaira | MT Ummul Batul Bekasi | MT Banat Ummul Batul | MT Ummahatul Mukminin | MT Nurul Husna | MT Zahratul Muna | MT Al Harisun | MT Daaruzzahra | MT Ummul Hasanain | MT Nurul Huda | MT Miftahusa'adah | MT Al Kautsar | MT Anwarul Hidayah | MT Arrusydah | MT Al Istiqomah | MT Anni'mah | MT Fadlurrohman | MT Al Akhyar | MT Azzahra | MT Al Azhar | MT Daarul Karomah | MT Nurul Jamal | MT Nurul Amal | Annisa Travel | MT Khadijatunnisa | MT Robithoh Al Khairiyah | MT Daarul Ishlah | MT Daar Aisyah | MT Darussalam Indonesia | MT Fadlurrahman Al Bahjah Cikupa